Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Par skolu

Par skolu

Mūzikas skola, kas ir viena vecākajām mūzikas skolām Latvijā, dibināta 1946. gadā, atrodas kādā no klusās Baložu ielas namiem Pārdaugavā, nosaukta komponista, diriģenta un dziedātāja Pāvula Jurjāna vārdā. Tā ir viena no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kurā var apgūt visdažādāko mūzikas instrumentu spēli (vairāk kā 40 profesionālās ievirzes izglītības programmas). Skola ir akreditēta mācību iestāde, kuru absolvējot audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir viena no nedaudzām mūzikas skolām Latvijā, kurā profesionālās ievirzes mūzikas apmācības programmās var izglītoties bērni ar īpašām vajadzībām.

Audzēkņu skaits, kas pārsniedz 500, ļauj mūzikas skolu ierindot starp lielākajām visā Latvijā. Bērnu mācības nodrošina augsti profesionāls un radošs kolektīvs, kuru vidū ir arī vairāki skolas absolventi. Jauno talantu izcilie sasniegumi ne tikai Latvijas Republikas, bet arī starptautiskajos konkursos ik gadu ir spilgts apliecinājums pedagogu augstvērtīgam darbam.

Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir slavena ar kolektīvās muzicēšanas tradīcijām. Skolā darbojas simfoniskais un pūtēju orķestris, koris, dažādi ansambļu sastāvi – koklētāju, vijolnieku, čellistu, akordeonistu, kā arī dažādi kameransambļi. Kolektīvās muzicēšanas iemaņas tiek nostiprinātas ne tikai regulāros koncertos, gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, bet arī dažādās vasaras radošajās nometnēs.

Skolas koncertzālēs un brīvdabas estrādē tiek organizēti skolas svētku koncerti, audzēkņu radošie vakari, dažādi konkursi un pasākumi. 2003. gada rudenī notika pirmais Pāvula Jurjāna mūzikas skolas rīkotais konkurss pianistiem „Jaunais virtuozs”, kurš jau ieguvis starptautisku atpazīstamību un ir uzskatāms par vienu no skolas vizītkartēm. Par tradīciju kļuvis arī ikgadējais pavasara koncerts “Iepazīsti mūzikas instrumentus”, kurā topošie skolas audzēkņi var iepazīties ar dažādiem instrumentiem, to skanējumu. Konsultācijas iestājpārbaudījumiem un iestājpārbaudījumi notiek jūnija sākumā.

Skolā radīti visi nepieciešamie apstākļi, lai nodrošinātu pedagogu un audzēkņu kvalitatīvu radošo darbu. Tiek piedāvātas plašas, gaišas mācību telpas, labi mūzikas instrumenti, trīs koncertzāles, brīvdabas estrāde, darbojas bibliotēka ar ievērojamu nošu un ierakstu krājumu, bērnu rotaļu laukums un skolas kafejnīca.

Mūsu mūzikas skola ir progresīva izglītības iestāde, atvērta jaunām idejām un projektiem, tās galvenais mērķis ir virzīt audzēkņus tālākai izglītībai pakāpei mūzikas augstākajās mācību iestādēs.

Galvenais ir tas, ka katram audzēknim mūzikas skola dod līdzi ne ar ko neatsveramu ceļamaizi – ticību savām spējām, vēlmi tās kopt un atraisīt visā tālākajā dzīves ceļā.