Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Uzņemšana

Uzņemšana

Informācija par papildu uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2022./2023.m.g.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem notiks klātienē skolas kancelejā Baložu ielā 27 no 26.
līdz 28. septembrim no plkst.10.00 līdz 16.30, vecākiem aizpildot iesnieguma veidlapu.

Programmas un iespējas

  •   Profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.-9.klase:                        

klavierspēle, flautas spēle, obojas spēle, vokālā mūzika.

  • Interešu izglītības programmas sagatavošanas klase un 0.klase

Klavierspēle (2016.g. dzim.), akordeona spēle (2014.- 2016.g. dzim.), vijoles spēle (2016.g.
dzim.), čella spēle (2015., 2016.g. dzim.), kokles spēle (2014.- 2016.g. dzim.)


Iestājpārbaudījumu laiks

29. septembris 13.00


Iestājpārbaudījumu prasības

  • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
  • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
  • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).
  • Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Mācību ilgums skolā ir:

  • 3 gadi (vidusskola),
  • 4 gadi (prof. ievirzes izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām),
  • 6 un 8 gadi (prof. ievirzes izglītības programmas atkarībā no izvēlētās specialitātes un pretendenta dzimšanas gada),
  • 1 gads interešu izglītības programmas.

Rezultātu paziņošana

Informāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem varēs saņemt 30. septembrī, zvanot pa tālruni:
67181931 no plkst. 10.00 līdz 17.00.