Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Uzņemšana

Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2023./2024.m.g.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem notiks klātienē skolas 3.kabinetā, Baložu ielā 27; no 8.līdz 30.maijam darba dienās, vecākiem klātienē aizpildot iesnieguma veidlapu.

Dokumentu pieņemšanas laiki

 • pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās 9:00-13:00 un 18:00-21:00;
 • otrdienās, trešdienās 9:00-13:00

Programmas un iespējas

 •   Profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.-9.klase:                        

klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, vokālā mūzika.

10-12.klase:

klavierspēle, vijoles spēle, saksofona spēle.

 • Profesionālās ievirzes izglītības programmas (iekļaujošā izglītība)

Klavierspēle, vijoles spēle, flautas spēle.

 • Interešu izglītības programmas

Klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, dzirdes attīstība.

 


Konsultāciju laiki

 1. un 6. jūnijs

Iestājpārbaudījumu laiki

 1. un 9. jūnijs (uzstāšanās kārtība tiks publicēta skolas mājaslapā)

Iestājpārbaudījumu prasības

 • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
 • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
 • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).
 • Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Mācību ilgums skolā ir:

 • 3 gadi (vidusskola),
 • 4 gadi (prof. ievirzes izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām),
 • 6 un 8 gadi (prof. ievirzes izglītības programmas atkarībā no izvēlētās specialitātes un pretendenta dzimšanas gada).

Rezultātu paziņošana

Informāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem varēs saņemt 16. jūnijā, zvanot pa tālruni 67181931 no plkst. 10.00 līdz 17.00, kā arī iestājpārbaudījumu rezultāti tiks ievietoti skolas mājaslapā.


9.maijā plkst.18.00 skolas Facebook lapā tiks translēts koncerts “Iepazīsti mūzikas instrumentus”. Esiet mīļi gaidīti koncertā, gan klātienē skolas telpās – Andra Mežgaiļa koncertzālē Baložu ielā 27, gan attālināti – pie viedierīču ekrāniem.