Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Uzņemšana

Uzņemšana

Pāvula Jurjāna mūzikas skola izsludina audzēkņu papildu uzņemšanu 2021./2022.mācību gadam.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem – no 17. līdz 21.septembrim.

Pieteikties iestājpārbaudījumiem var:

  1. Aizpildot pieteikuma anketu skolas mājaslapā. Aizpildīta anketa jāsūta uz skolas e-pastu pjms@riga.lv. vai izdrukātā veidā ievietota aploksnē jānogādā skolas pastkastītē (pie ārdurvīm) Rīgā, Baložu ielā 27.
  2. Telefoniski, zvanot pa tālruni 67181931 darbadienās no plkst.10.00 līdz 17.00, sniedzot nepieciešamo informāciju par pretendentu (anketā prasītā informācija).

Iestājpārbaudījumu laiks – 23 septembris.

Par precīzu iestājpārbaudījumu laiku Skola informēs katru pretendentu personīgi 22.septembrī.

Programmas un iespējas

  • Profesionālās ievirzes izglītības programmas (20V)

1.-9.klase:                        

klavierspēle, vijoles spēle, kontrabasa spēle, ģitāras spēle, trombona spēle, eifonija spēle, vokālā mūzika.

10.-12.klase:

klavierspēle, vijoles spēle, kontrabasa spēle, obojas spēle.

  • Interešu izglītības programmas sešgadniekiem (2015.gadā dzimušajiem)

vijoles spēle, klavierspēle.

Iestājpārbaudījumu prasības

  • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
  • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
  • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).

Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Mācību ilgums skolā ir:

  • 1 gads (interešu izglītība),
  • 3 gadi (vidusskola),
  • 6 un 8 gadi prof.ievirzes izglītības programmas atkarībā no izvēlētās specialitātes un pretendenta dzimšanas gada.

Rezultātu paziņošana

Informāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem varēs saņemt, zvanot 24.septembrī  no plkst. 10.00 līdz 17.00 pa tālruni: 67181931.