Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Uzņemšana

Uzņemšana

Informācija par papildu uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2023./2024.m.g.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem notiks klātienē skolas kancelejā, Baložu ielā 27;

23.10. un 24.10, vecākiem klātienē aizpildot iesnieguma veidlapu.

Dokumentu pieņemšanas laiks no 9:30-17:00

Programmas un iespējas

 •   Profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.-9.klase:                        

vijoles spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, flautas spēle, obojas spēle, mežraga spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, vokālā mūzika.

10-12.klase:

vijoles spēle

Interešu izglītības programmas

  • Sagatavošanas klase (5-gadīgajiem),
  • 0. klase (6-gadīgajiem, pašvaldības dotētā interešu izglītība)

Kokles spēle, obojas spēle, fagota spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle.


Iestājpārbaudījumu laiks

26.oktobris.


Iestājpārbaudījumu prasības

 • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
 • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
 • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).
 • Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Mācību ilgums skolā ir:

 • 1 mācību gads (interešu izglītība)
 • 3 gadi (vidusskola),
 • 6 un 8 gadi (prof. ievirzes izglītības programmas atkarībā no izvēlētās specialitātes un pretendenta dzimšanas gada).

Rezultātu paziņošana

Informāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem varēs saņemt 27.oktobrī,  zvanot pa tālruni 67181931 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00