Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Uzņemšana

Uzņemšana

Informācija par papildu uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2020./2021.m.g.

Dokumenti (iesniegums uz skolas veidlapas, ģimenes ārsta izziņa), uzrādot pretendenta personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase, personas apliecība (ID karte)), iesniedzami skolā no 21. līdz 23. septembrim no plkst. 10.00 līdz 18.00

Mācību ilgums skolā ir atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Programmas un iespējas

  •   Profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.-9.klase:                        

Vijoles spēle, čella spēle, ģitāras spēle, kokles spēle, vokālā mūzika, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle.

Mācību ilgums skolā ir 6 vai 8 gadi.

10.-12.klase:

klavierspēle, vijoļspēle, kontrabasa spēle, obojas spēle, fagota spēle, saksofona spēle.

  • Interešu izglītības programmas

(sagatavošanas grupa 0.klase) Vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle.

Iestājpārbaudījumu laiki

  1. septembris 13.00

Iestājpārbaudījumu prasības

  • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
  • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
  • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).

Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Rezultātu paziņošana

Informāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem varēs saņemt 25.septembrī no plkst. 9.30,  zvanot pa tālruni: 67181931.