Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Uzņemšana

Uzņemšana


Informācija par uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2024./2025.m.g.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem notiks klātienē 3.kabinetā, Baložu ielā 27;

no 13.05. līdz 30.05. darba dienās no 9:00-18:00, vecākiem klātienē aizpildot iesnieguma veidlapu un klātienē uzrādot personu apliecinošus dokumentus (bērna pasi/ID karti/dzimšanas apliecību).

Vēršam Jūsu uzmanību, ka piesakot bērnu iestājpārbaudījumiem, jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa nr. 027/u).


Programmas un iespējas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.-9.klase:                        

klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, vokālā mūzika.

10-12.klase:

klavierspēle, vijoles spēle, saksofona spēle.

Interešu izglītības programmas (iekļaujošā izglītība)

Klavierspēle, vijoles spēle, flautas spēle.

Interešu izglītības programmas (0.klase/sagatavošana mūzikas skolai)

Klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, dzirdes attīstība.


Konsultāciju laiki

3. un 4. jūnijs

Iestājpārbaudījumu laiki

6. un 7. jūnijs


Iestājpārbaudījumu prasības

  • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
  • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
  • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).
  • Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Mācību ilgums skolā ir:

  • 1 mācību gads (interešu izglītība)
  • 3 gadi ((vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas),
  • 8 gadi (prof. ievirzes izglītības programmas atkarībā no izvēlētās specialitātes un pretendenta dzimšanas gada).

Rezultātu paziņošana

Informāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem varēs saņemt 14.jūnijā,  zvanot pa tālruni 67181931 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Iestājpārbaudījumu rezultātus skatīt šeit.

Koncerts

9.maijā plkst.18.00 skolas Facebook lapā tiks translēts koncerts “Iepazīsti mūzikas instrumentus”. Esat mīļi gaidīti koncertā gan klātienē skolas telpās – Andra Mežgaiļa koncertzālē Baložu ielā 27, gan attālināti – pie viedierīču ekrāniem.