Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Par skolu » Stīgu instrumentu nodaļa

Stīgu instrumentu nodaļa

Pāvula Jurjāna mūzikas skolā var apgūt šādus stīgu mūzikas instrumentus:

vijoli, čellu, kontrabasu, kokli un ģitāru.

Nodaļā darbojas 1. – 2.klašu un 3. – 4.klašu vijolnieku ansamblis, 2. – 4.klašu čellistu ansamblis, jaunāko, vidējo un vecāko klašu koklētāju ansambļi, kā arī simfoniskais orķestris.

Orķestris jo īpaši lepojas, ka tajā muzicē tikai audzēkņi, bet ne pedagogi. 

 

 

Gan orķestris, gan koklētāju ansambļi regulāri un ar panākumiem piedalās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatēs un kopkoncertos. Stīgu nodaļā jau izsenis ir likts uzsvars uz kolektīvās muzicēšanas svarīgumu un nepieciešamību – sākot ar muzikāli radošajām vasaras nometnēm: “Spēlē ar prieku” dažādiem ansambļiem un “Mēs – mūzikā” orķestra dalībniekiem, beidzot ar dibināto Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu ansambļu konkursu ”Rīgas stīgas”, kura mērķis ir attīstīt kolektīvo muzicēšanu visdažādākajos stīgu ansambļu sastāvos un veidos. 

Kā vienu no skolas organizētajiem konkursiem jāmin arī kokles klases audzēkņu konkursu “Zelta stīga”. Tāpat stīgu nodaļā ir iemīļoti dažādām tematikām – etīdēm, latviešu komponistu skaņdarbiem u.c. – veltīti konkursi.  Jāpiemin arī čella klases audzēkņu kopš 2007.gada rīkotais ikgadējais muzikāli radošais konkurss “Labākais Jurjānu čellists”, kas vienmēr noslēdzas ar grandiozu absolventu salidojumu un muzicēšanu kopansamblī.

Nodaļas audzēkņi regulāri piedalās skolas, Latvijas un starptautiskajos konkursos, festivālos, koncertos un meistarklasēs, piedalās un organizē koncertus bērnudārzos, skolās, baznīcās, citās iestādēs, kā arī muzicē sadraudzības koncertos kopā ar citu mūzikas skolu audzēkņiem.