Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Par skolu » Metodiskā komisija “Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām”

Metodiskā komisija “Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām”

Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir viena no nedaudzām profesionālās ievirzes skolām Latvijā, kur veiksmīgi tiek īstenots iekļaujošās izglītības koncepts, un kvalitatīvu muzikālo izglītību iegūst arī bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Mēs piedāvājam iespēju apgūt flautas, vijoles, sitaminstrumentu un klavierspēli, attīstīt kolektīvās muzicēšanas prasmes un izzināt mūzikas teorijas aspektus. Atbilstoši izstrādāto un akreditēto mācību programmu ietvaros profesionālu un atbalstošu skolotāju vadībā katram audzēknim tiek izveidots individuāls mācību priekšmeta satura apguves plāns un tiek mērķtiecīgi pilnveidotas bērnu zināšanas, iemaņas un prasmes. Katru gadu tiek rīkoti Ziemassvētku un mācību gada noslēguma koncerti, tāpat skolas audzēkņiem ir iespēja muzicēt dažādās izglītības un kultūras iestādēs, kā arī piedalīties interesantos pasākumos. Gadu gaitā ir izveidojusies cieša sadarbība ar kolēģiem Somijā, Igaunijā un Zviedrijā, organizējot  kopīgus koncertus un pieredzes apmaiņas braucienus. Ļoti gaidītas un nu jau par tradīciju ir kļuvušas ikgadējās vasaras meistardarbnīcas, kurās bērniem ir iespēja satikt draugus, kopīgi doties ekskursijās, muzicēt un nodarboties ar aizraujošām radošām aktivitātēm. Ja ir interese par mūziku un vēlme apgūt flautas, vijoles, sitaminstrumentu vai klavierspēli – gaidīsim Pāvula Jurjāna mūzikas skolā!