Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Par skolu » Metodiskā komisija “Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām”

Metodiskā komisija “Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām”

Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir viena no nedaudzām profesionālās ievirzes skolām Latvijā, kur veiksmīgi tiek īstenots iekļaujošās izglītības koncepts, un kvalitatīvu muzikālo izglītību iegūst arī bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Mēs piedāvājam iespēju apgūt flautas, vijoles, sitaminstrumentu un klavierspēli, attīstīt kolektīvās muzicēšanas prasmes un izzināt mūzikas teorijas aspektus. Atbilstoši izstrādāto un akreditēto mācību programmu ietvaros profesionālu un atbalstošu skolotāju vadībā katram audzēknim tiek izveidots individuāls mācību priekšmeta satura apguves plāns un tiek mērķtiecīgi pilnveidotas bērnu zināšanas, iemaņas un prasmes.

Katru gadu tiek rīkoti Ziemassvētku un mācību gada noslēguma koncerti, tāpat skolas audzēkņiem ir iespēja muzicēt dažādās izglītības un kultūras iestādēs. Ja ir interese par mūziku un vēlme apgūt flautas, vijoles vai klavierspēli – gaidīsim Pāvula Jurjāna mūzikas skolā!