Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Uzņemšana

Uzņemšana

Pāvula Jurjāna mūzikas skola izsludina audzēkņu uzņemšanu 2021./2022.mācību gadam.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem – no 10. maija līdz 31. maijam.

Pieteikties iestājpārbaudījumiem var:

 1. Aizpildot pieteikuma anketu skolas mājaslapā. Aizpildīta anketa jāsūta uz skolas e-pastu pjms@riga.lv. vai izdrukātā veidā ievietota aploksnē jānogādā skolas pastkastītē (pie ārdurvīm) Rīgā, Baložu ielā 27.
 2. Telefoniski, zvanot pa tālruni 67181931 darbadienās no plkst.10.00 līdz 17.00, sniedzot nepieciešamo informāciju par pretendentu (anketā prasītā informācija).

Iestājpārbaudījumu laiki – no 7. jūnija līdz 11. jūnijam.

Par precīzu iestājpārbaudījumu laiku Skola informēs katru pretendentu personīgi laika posmā no 2. jūnija līdz 4. jūnijam.

Programmas un iespējas

 • Profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.-9.klase:                        

klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, vokālā mūzika.

10.-12.klase:

klavierspēle, vijoļspēle, kontrabasa spēle, obojas spēle, fagota spēle, saksofona spēle.

 • Interešu izglītības programmas

klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, dzirdes attīstība.

Iestājpārbaudījumu prasības

 • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
 • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
 • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).

Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Mācību ilgums skolā ir:

 • 1 gads (interešu izglītība),
 • 3 gadi (vidusskola),
 • 4 gadi (prof.ievirzes izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām),
 • 6 un 8 gadi prof.ievirzes izglītības programmas atkarībā no izvēlētās specialitātes un pretendenta dzimšanas gada.

Rezultātu paziņošana

Iestājpārbaudījumu rezultāti tiks ievietoti skolas mājaslapā http://jurjani.lv/ 17. jūnijā.