Informācija par papildu uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā

2017./2018.m.g.

Interešu izglītības programmas

  • Dzirdes attīstība (piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem)

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

  • Trompetes spēle; Klavierspēle; Kontrabasa spēle

 

 

Dokumenti (iesniegums uz skolas veidlapas, ārsta izziņa, bērna personu apliecinoša dokumenta kopija) iesniedzami

3.kabinetā no š.g. 22. līdz 24. janvārim (ieskaitot) no plkst.10:00 līdz 14:00

Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda oriģināli!

Papildu informāciju var saņemt zvanot pa t: 67181931

Iestājpārbaudījumi:

25.janvārī plkst.13:00

 

  • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
  • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
  • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).

! Informāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem var saņemt,

š.g. 26. janvārī  skolas kancelejā vai zvanot pa tālruni: 67181931

no plkst. 10.00 līdz 17.00