Informējam, ka no 01.04.2018. e-rēķini ir jāiesniedz norādot jaunos rekvizītus pēc sekojoša parauga:

Sadaļā Pasūtītājs (preču vai pakalpojumu saņēmējs):  Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ. Nr.: LV90011524360

Konts:. LV16NDEA0021000916200

Bankas kods: NDEALV2X

Banka: Luminor Bank AS

Sadaļā Pašvaldības iestāde: Pāvula Jurjāna mūzikas skola

Pašvaldības iestādes kods: 21061

Pašvaldības iestādes adrese: Baložu iela 27, Rīga, LV-1048

no 01.04.2018.  papīra formāta rēķini vai pavadzīmes ir jāiesniedz norādot jaunos rekvizītus pēc sekojoša parauga:

Maksātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ. Nr.: LV90011524360

banka: Luminor Bank AS

bankas kods: NDEALV2X

konts: LV16NDEA0021000916200

Saņēmējs: RD IKSD Pāvula Jurjāna mūzikas skola

Piegādes adrese:  Baložu iela 27, Rīga, LV-1048

Kontaktinformācija

Skolas direktors: Viesturs Mežgailis, e-pasts: vmezgailis@edu.riga.lv

Direktora palīgs: Vineta Pakamane, e-pasts: vpakamane2@edu.riga.lv

Saimniecības vadītāja: Klāra Andersone, e-pasts: kandersone4@edu.riga.lv

Līdzfinansējuma un mācību maksas jautājumos: Aleksandra Semjonova, e-pasts: asemjonova@edu.riga.lv

Skolas biroja vadītāja: Inese Martinova, e-pasts: pjms@riga.lv

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem
Maksājumu kvītis vai internetbankas izdrukas par veiktajiem maksājumiem lūdzam iesniegt skolas kancelejā.
Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta iestāde un atrodas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā