Rekvizīti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pāvula Jurjāna mūzikas skola

Reģistrācijas Nr. 90000013606
PVN. reģ. Nr. LV90000013606
Baložu ielā 27, Rīgā, LV – 1048
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
bankas kods NDEALV2X
konts LV16NDEA0021000916200

Informācija par maksājumiem un instrumentu nomu!

Maksājumu kvītis vai internetbankas izdrukas par veiktajiem maksājumiem lūdzam iesniegt skolas kancelejā.
Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta iestāde un atrodas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā.
Lai pieteiktos mūzikas instrumentu nomas līgumam, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu un nosūtiet to uz e-pastu: klara.andersone@jurjani.lv

Kontakti

Viesturs Mežgailis

direktors (+371) 67181932

Inese Martinova

biroja administratore (+371) 67181931

Ieva Sarja

direktora vietniece mācību darbā (+371) 67181928

Anete Toča

direktora vietniece darbā bērniem ar īpašām vajadzībām (+371) 26414673

Klāra Andersone

direktora vietniece saimniecības darbā (+371) 67181930

Skolas dežurants

Baložu ielā 27 (+371) 67181929

Skolas dežurants

Baložu ielā 24 (+371) 67181927

Agris Vikmanis

skolas atbalsta biedrības priekšsēdētājs (+371) 67181927