iepirkums ID PJMS 2016/03

Paziņojums par iepirkumu (Iepirkuma ID: PJMS2016/03 )

Jauna, iepriekš nelietota flīģeļa piegāde mūzikas skolai kvalitatīva mācību procesa, koncertdarbības un starptautisko konkursu norises vajadzībām.

Kontaktpersona: Klāra Andersone, tālr. 67181930, e-pasts: pjms@riga.lv

Piedāvājums jāiesniedz skolas kancelejā  Baložu ielā 27, Rīgā, LV-1048, līdz 2016. gada 1. novembra plkst. 10.00

Lūdzu skatīt pievienotos dokumentus:

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

Paziņojums par iepirkumu (ID: PJMS 2016/02 ) pārtraukšanu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pāvula Jurjāna mūzikas skola veica iepirkumu „Par flīģeļa piegādi Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Sakarā ar nepieciešamību precizēt iepirkuma instrukciju un tehnisko specifikāciju, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu Nr. PJMS 2016/02 „Par flīģeļa piegādi Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Lēmuma…

iepirkums ID PJMS 2016/02

Paziņojums par iepirkumu (Iepirkuma ID: PJMS 2016/02 )

Jauna, iepriekš nelietota flīģeļa piegāde mūzikas skolai kvalitatīva mācību procesa, koncertdarbības un starptautisko konkursu norises vajadzībām.

Kontaktpersona:  Ieva Sarja, tālr. 67181932, e-pasts: pjms@riga.lv

Piedāvājums jāiesniedz skolas kancelejā  Baložu ielā 27, Rīgā, LV-1048, līdz 2016. gada 10. oktobra plkst. 10.00

Lūdzu skatīt pievienotās datnes:

NordPlus meistarklase mūzikas centrā Resonaari

No 23. līdz 29. augustam mūsu skolas pedagogiem Andrim Jansonam un Mārim Vēriņam bija iespēja piedalīties Nordplus projekta ietvaros notiekošajās meistarklasēs Helsinku speciālās izglītības mūzikas centrā Resonaari. Ar šo mūzikas skolu mūs vieno sena sadarbība, organizējot nometnes un meistarklases, kā arī kopīgs projekts “Music for all”, kura rezultātā tapis un izdots unikāls krājums, kas ir…

Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Stokholmu

Aprīļa sākumā mūsu skolas pedagogiem Andrim Jansonam un Aleksandram Jalaņeckim bija unikāla iespēja pabūt Stokholmā un iepazīties ar dažādām mācību iestādēm, kurās darbojas apmācību programma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. “Music for all” darbojas kā mūzikas pulciņš, kurā individuāli apgūst mūziku, Arena Satalliten Culture House, savukārt, piedāvā darboties komandā, iestudējot mūziklus .”Capellet production” ir savdabīgs radošais…