NordPlus projekts “Mūzika visiem” turpinās

  Februāra sākumā mūsu skolas skolotāji Andris Jansons, Māris Vēriņš un Kristīne Stumbure Nordplus projekta “Mūzika visiem” ietvaros dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinu Igaunijā. Nedēļas garumā skolotājiem būs iespēja iepazīties ar kaimiņvalsts un citu projektā iesaistīto partneru (Somijas, Zviedrijas) pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī plānot un gatavoties projekta…

„Vokālā mūzika – kora klase” Valsts konkursa laureāti

Apsveicam!
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

„Vokālā mūzika – kora klase” audzēkņu Valsts konkursa II kārtas laureātes

Rūtu Joannu Rublovsku ar iegūto 1.vietu I grupā
pedagogs Kristīne Gaile, koncertmeistars Aleksandrs Kalējs

Aneti Ziediņu ar iegūto 1.vietu III grupā
Danielu Viktoriju Masi ar iegūto 2.vietu IV grupā
pedagogs Māra Pilante, koncertmeistare Anastasija Raspopova

Jūrmalā, 18.01.2017.

 

Darba sludinājums

Pāvula Jurjāna mūzikas skola izsludina atklātu konkursu uz vakanto direktora palīga amatu

Amata mērķis: nodrošināt atbalstu skolas administratīvā un pedagoģiskā darba vadības īstenošanā, veikt skolas darbības analīzi, personāla konsultēšanu administratīvajos jautājumos

Amata kods: 3343 27

Apsveicam konkursu laureātus

Apsveicam konkursu laureātus!   8. Alfrēdam Kalniņam veltītā starptautiskā pianistu konkursa laureāti Samantu Iļjašovu ar iegūto diplomu pedagogu  Ilzi kalniņu Cēsis, 23.11.2016 2. Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju konkursa laureātus Sofiju Kurovu ar iegūto 3. vietu B kategorijā Mihailu Oļehovu ar iegūto 1. vietu D kategorijā pedagogu Nadeždu Pisarevu Rēzeknē, 23.11.2016. III Jāņa Ivanova jauno pianistu…

paziņojums par iepirkuma PJMS 2016/03 rezultātiem

Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Baložu iela 27, Rīga, LV-1048, reģistrācijas Nr. 90000013606. Iepirkuma nosaukums „Par flīģeļa piegādi Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. PJMS 2016/03. Saņemto piedāvājumu skaits – 3 (trīs). Informācija par rezultātiem: atbilstoši instrukcijā pretendentiem noteiktajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam…

festivāls“Pēterim Vaskam – 70”

Apsveicam!

Mūzikas teorētisko priekšmetu festivāla “Pēterim Vaskam – 70”  laureātu
Jēkabu Bernātu

ar iegūto atzinību jaunrades koncerta nominācijā “Skatītāju simpātija” par jaundarbu “Draiskulības” (skaņdarbs obojai, klavierēm un trijstūrim)

Apsveicam audzēkņa pedagogu  A.Vecumnieku un Jēkaba atbalstītājus

J.Bernāts (klavieres), Pauls Kristaps Reinis (oboja), Emīlija Anna Silabriede (trijstūris)

Jūrrmalā, 02.11.2016