Darba sludinājums

Pāvula Jurjāna mūzikas skola konkursa kārtībā aicina darbā vakance – klavierspēles pedagogs (nepilns darba laiks – uz noteiktu laiku). vakance – kokles spēles pedagogs (nepilns darba laiks uz noteiktu laiku). vakance – kokles spēles pedagogs (nepilns darba laiks uz noteiktu laiku). vakance – mūzikas teorijas priekšmetu pedagogs (nepilns darba laiks uz noteiktu laiku). vakance –…

Nordplus projekta noslēgums

nordPlus

Nedēļa, kas pavēra jaunus apvāršņus

(Nordplus projekta noslēgums)

No 24.līdz 28.aprīlim Rīgā notika saviļņojoša starptautiska speciālās pedagoģijas mūzikas skolotāju tikšanās un Nordplus projekta noslēguma pasākums- zinātniskā konference un koncerts.

Trīs gadu laikā skolotāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas viesojās viens pie otra, lai labāk iepazītu katras valsts specifiku darbā ar īpašo vajadzību jauniešiem. Ar šo pieredzes apmaiņu lasītāji varēja iepazīties šī gada sākuma laikrakstā.

Aprīlis bija laiks, kad viesi jāuzņem Latvijai- Pāvula Jurjāna mūzikas skolai, kas līdz ar Tolaram fondu Tallinā, Resonaari mūzikas skolu Helsinkos un “Music for all” studiju Stokholmā, ir projekta partneri.

Laiks pagāja nemanot, katru dienu piedaloties daudzveidīgās ekskursijās un vērtīgos pieredzes apmaiņas pasākumos. Projekta pārstāvji apmeklēja Strazdumuižas speciālo internātvidusskolu, dienas centru “Cimdiņš” Ventspilī, “Kustības par neatkarīgu dzīvi” dienas centru un sveču darbnīcu, dienas centru “Saule”, rehabilitācijas centru “Mēs esam līdzās”, kā arī P. Jurjāna mūzikas skolu, kur ar savu pieredzi dalījās P.Jurjāna skolotāji, kā arī mūzikas skolotāji no dienas centra “Cerību tilts”.

IV Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss

Apsveicam!
IV Starptautiskā klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkursa laureātus
Pāvula Jurjāna mūzikas skolas kameransambli:
Adeli Irmgardi Kudiņu (vijole)
Ričardu Henrihu Pilmani (čells)
Daniilu Krauli (klavieres) ar iegūto 3. vietu

Pedagogus Jutu Bērziņu, Agru Liepiņu, Ludmilu Kiseļenko, Kārli Klotiņu.
Liepājā, 12.04.2017.

Konference “Jaunas pieejas speciālās mūzikas izglītībā”

Aicinām piedalīties Starptautiskā konferencē “Jaunas pieejas speciālās mūzikas izglītībā” Konference norisināsies Rīgā 2017. gada 28. aprīlī, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 Konferences sākums plkst. 9.00 (reģistrēšanās no plkst. 8.30) Konferences mērķis ir pievērst uzmanību tādiem jautājumiem kā cilvēku ar speciālām vajadzībām iekļaušana sabiedrībā, īpaši akcentējot mūzikas izglītības iegūšanas iespējas. Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas…

“Labākais jurjānu čellists 2017”

Apsveicam!
Pāvula Jurjāna mūzikas skolas muzikāli radošā konkursa
“Labākais jurjānu čellists 2017” laureātus
Līvu Anci Actiņu
nominācijā “Labākā jurjānu čelliste”
pedagogs Juta Bērziņa

Antonu Zamataju
nominācijā “Labākais jurjānu čellists”
pedagogs Kārlis Klotiņš
Rīgā, 08.04.2017

Konkurss “Baltic Open”

Apsveicam!

IX Latvijas pūtēju orķestru konkursa un IV Starptautiskā pūtēju orķestru konkursa “Baltic Open” laureātus
Pāvula Jurjāna mūzikas skolas pūtēju orķestri ar iegūto 1. vietu III grupā
Diriģentu Māri Martinsonu
Jelgavā, 01.-02.04.2017.