Akordeona mūzikas koncerts

2017. gada 17. novembrī plkst. 18.00
Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, Baložu ielā 24, Zaļajā zālē
Ielūdzam uz akordeona mūzikas koncertu
Piedalās Pāvula Jurjāna mūzikas skolas audzēkņi Marta Dauškāne, Sofja Kurova, Roberts Šalajevs, Mihails Oļehovs un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēknes Darja Grišina un Anta Puķīte
Visi laipni aicināti!

Paziņojums par iepirkuma [PJMS 2017/1] rezultātiem

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Baložu iela 27, Rīga, LV-1048, reģistrācijas Nr. 90000013606. Iepirkuma nosaukums „Koncertflīģeļa piegāde Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. PJMS 2017/1. Saņemto piedāvājumu skaits – 2 (divi). Informācija par rezultātiem: atbilstoši iepirkuma nolikumā pretendentiem noteiktajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem līguma…