Pāvula Jurjāna mūzikas skola konkursa kārtībā aicina darbā

 • klavierspēles pedagogu (pilns darba laiks) uz noteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 1 vakance
 • klavierspēles pedagogu un koncertmeistaru (nepilns darba laiks) uz nenoteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 2 vakances
 • koncertmeistaru (nepilns darba laiks) uz nenoteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī)    – 2 vakances
 • čella spēles pedagogu (nepilns darba laiks) uz nenoteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 1 vakance
 • kokles spēles pedagogu (nepilns darba laiks) uz noteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 1 vakance
 • saksofona spēles pedagogu (nepilns darba laiks) uz noteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī)     – 2 vakances
 • mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogu (nepilns darba laiks) uz noteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī)  – 1 vakance
 • sitaminstrumentu spēles pedagogu (nepilns darba laiks) uz noteiktu laiku, amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 1 vakance

Pedagoga darba pienākumi:

 • Īstenot profesionālās izglītības programmās ietverto profesionālo mācību saturu, izvēloties atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus, nodrošinot izglītības procesa atbilstību izglītības standartiem.
 • Sekmēt izglītojamo personības un profesionālo attīstību, iniciatīvu un līdzdarbību.
 • Gatavot mācībām nepieciešamos mācību materiālus.
 • Gatavot izglītības procesa novērtēšanai nepieciešamos pārbaudes darbus.
 • Gatavot pārskatus par izglītojamo darbu un apspriest tos ar citiem pedagogiem un vecākiem.

Koncertmeistara darba pienākumi:

 • Patstāvīgi sagatavot un izpildīt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus darbus.
 • Patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbu pavadījumus Skolas un ārpusskolas koncertos, konkursos un pasākumos.
 • Sniegt izglītojamam atbalstu skaņdarba interpretācijas tehniskā un mākslinieciskā līmeņa celšanā un personības izaugsmē.
 • Piedalīties repertuāra izvēlē un koncertprogrammas sastādīšanā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • precizitāte un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme strādāt komandā;
 • veicot amata pienākumus, ievērot saistošos ārējos un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas iekšējos normatīvos aktus.

Kontaktpersona – Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktora palīdze Vineta Pakamane, tālrunis 67181928, e-pasta adrese vineta.pakamane@jurjani.lv

Pretendentus aicinām pieteikties nosūtot motivētu pieteikuma vēstuli un īsu dzīves aprakstu (CV) uz e-pasta adresi info@jurjani.lv vai klātienē Pāvula Jurjāna mūzikas skolā (4.telpā), Baložu iela 27, Rīga, LV-1048, darba dienās no plkst.10:00 līdz 17:00 līdz 2019.gada 8.augustam.

About the author