#teirdarbs

Pāvula Jurjāna mūzikas skola konkursa kārtībā aicina darbā Pedagoga darba pienākumi: Īstenot profesionālās izglītības programmās ietverto profesionālo mācību saturu, izvēloties atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus, nodrošinot izglītības procesa atbilstību izglītības standartiem. Veikt ierakstus skolvadības sistēmā ”E-klase”. Sekmēt izglītojamo personības un profesionālo attīstību, iniciatīvu un līdzdarbību. Gatavot mācībām nepieciešamos mācību materiālus. Gatavot izglītības procesa novērtēšanai…