Informācija par uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2020./2021.m.g.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un ar to saistītos ierobežojumus, uzņemšanas procesu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2020./2021.m.g. plānojam īstenot 2020.gada augusta mēnesī.

Detalizēta informācija par konsultācijām, izglītības programmām, dokumentu iesniegšanu un iestājpārbaudījumu datumiem būs pieejama pēc šī mācību gada noslēguma skolas tīmekļa vietnē https://jurjani.lv, vai zvanot pa tālruni: 67181931.