Pāvula Jurjāna mūzikas skolas audzēkņiem, vecākiem un darbiniekiem!

2020.gada 26.februārī esam saņēmuši Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) informāciju un rekomendācijas par pasākumiem jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs. Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem reģioniem. SPKC tīmekļa…