Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas līgumu

  Par nekustamā īpašuma Rīgā, Baložu ielā 27, LV-1048 (iznomājamā platība 77,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 060 0100 001, nomas līgumu. 06.08.2019. Pāvula Jurjāna mūzikas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Baložu ielā 27, LV-1048 (iznomājamā platība 77,2 m²), būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 060 0100 001, nomas līgumu Nr.MSPJ-19-244-lī ar SIA “Amors”, reģistrācijas Nr.…