Informācija daudzbērnu ģimeņu vecākiem!

Informācija daudzbērnu ģimeņu vecākiem!

Atgādinām, ka, lai saņemtu atlaidi 100% apmērā līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, daudzbērnu ģimenei jābūt jau reģistrētai Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā. Detalizēta informācija par minēto reģistru pievienota pielikumā.

Pielikums: Buklets_DAUDZIS