Līgumu slēgšana

Līgumi par profesionālās ievirzes izglītības programmu  un

interešu izglītības programmu apguvi tiks slēgti

skolas kancelejā no 17.jūnija līdz 5.jūlijam darba dienās:

pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00,

otrdienās un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00.