Iesnieguma paraugi līdzfinansējuma maksas atlaides pieprasīšanai

Iesnieguma paraugs līdzfinansējuma maksas atlaides 100% apmērā pieprasīšanai, ja audzēknis ir deklarēts Rīgā un: reģistrēts daudzbērnu ģimeņu reģistrā vai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai noteikta invaliditāte Pielikums: Paraugiesniegums_atlaide_100procenti _________________________________________________________________________________________ Iesnieguma paraugs līdzfinansējuma maksas atlaides 50% apmērā pieprasīšanai, ja divi bērni no vienas ģimenes apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā un…

Par izmaiņām līdzfinansējuma aprēķināšanā no 2018./2019.m.g.

Informācija visiem skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņiem un viņu vecākiem par izmaiņām līdzfinansējuma aprēķināšanas un samaksas kārtībā no 2018./2019.m.g.!!! Vēršam jūsu uzmanību!!! Turpmāk atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas 100% un 50% apmērā varēs saņemt tikai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto audzēkņu vecāki, jo Rīgas dome (skolas dibinātājs) 2018.gada 23.maijā ir veikusi grozījumus Rīgas domes 2012.gada…

Informācija daudzbērnu ģimeņu vecākiem!

Informācija daudzbērnu ģimeņu vecākiem!

Atgādinām, ka, lai saņemtu atlaidi 100% apmērā līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, iesniedzot attiecīgo iesniegumu, daudzbērnu ģimenei jābūt jau reģistrētai Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā. Detalizēta informācija par minēto reģistru pievienota pielikumā.

Pielikums: Buklets_DAUDZIS