Līgumu slēgšana

Līgumi par profesionālās ievirzes izglītības programmu  un

interešu izglītības programmu apguvi tiks slēgti

skolas kancelejā no 17.jūnija līdz 5.jūlijam darba dienās:

pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00,

otrdienās un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Par izmaiņām līdzfinansējuma aprēķināšanā no 2018./2019.m.g.

Informācija visiem skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņiem un viņu vecākiem par izmaiņām līdzfinansējuma aprēķināšanas un samaksas kārtībā no 2018./2019.m.g.!!! Vēršam jūsu uzmanību!!! Turpmāk atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas 100% un 50% apmērā varēs saņemt tikai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto audzēkņu vecāki, jo Rīgas dome (skolas dibinātājs) 2018.gada 23.maijā ir veikusi grozījumus Rīgas domes 2012.gada…