Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas līgumu

  Par nekustamā īpašuma Rīgā, Baložu ielā 27, LV-1048 (iznomājamā platība 77,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 060 0100 001, nomas līgumu. 06.08.2019. Pāvula Jurjāna mūzikas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Baložu ielā 27, LV-1048 (iznomājamā platība 77,2 m²), būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 060 0100 001, nomas līgumu Nr.MSPJ-19-244-lī ar SIA “Amors”, reģistrācijas Nr.…

Paziņojums par iepirkuma [PJMS 2017/1] rezultātiem

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Baložu iela 27, Rīga, LV-1048, reģistrācijas Nr. 90000013606. Iepirkuma nosaukums „Koncertflīģeļa piegāde Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. PJMS 2017/1. Saņemto piedāvājumu skaits – 2 (divi). Informācija par rezultātiem: atbilstoši iepirkuma nolikumā pretendentiem noteiktajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem līguma…

paziņojums par iepirkuma PJMS 2016/03 rezultātiem

Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Baložu iela 27, Rīga, LV-1048, reģistrācijas Nr. 90000013606. Iepirkuma nosaukums „Par flīģeļa piegādi Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. PJMS 2016/03. Saņemto piedāvājumu skaits – 3 (trīs). Informācija par rezultātiem: atbilstoši instrukcijā pretendentiem noteiktajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam…

iepirkums ID PJMS 2016/03

Paziņojums par iepirkumu (Iepirkuma ID: PJMS2016/03 )

Jauna, iepriekš nelietota flīģeļa piegāde mūzikas skolai kvalitatīva mācību procesa, koncertdarbības un starptautisko konkursu norises vajadzībām.

Kontaktpersona: Klāra Andersone, tālr. 67181930, e-pasts: pjms@riga.lv

Piedāvājums jāiesniedz skolas kancelejā  Baložu ielā 27, Rīgā, LV-1048, līdz 2016. gada 1. novembra plkst. 10.00

Lūdzu skatīt pievienotos dokumentus:

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

Paziņojums par iepirkumu (ID: PJMS 2016/02 ) pārtraukšanu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pāvula Jurjāna mūzikas skola veica iepirkumu „Par flīģeļa piegādi Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Sakarā ar nepieciešamību precizēt iepirkuma instrukciju un tehnisko specifikāciju, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu Nr. PJMS 2016/02 „Par flīģeļa piegādi Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Lēmuma…