Darba sludinājums

Pāvula Jurjāna mūzikas skola konkursa kārtībā aicina darbā 1 vakance – mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogs (nepilns darba laiks) uz noteiktu laiku. Darba pamatpienākumi: īstenot profesionālās izglītības programmās ietverto profesionālo mācību saturu, izvēloties atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus, nodrošinot izglītības procesa atbilstību izglītības standartiem; sekmēt izglītojamo personības un profesionālo attīstību, iniciatīvu un līdzdarbību; gatavot…