Paziņojums par iepirkuma [PJMS 2017/1] rezultātiem

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Baložu iela 27, Rīga, LV-1048, reģistrācijas Nr. 90000013606. Iepirkuma nosaukums „Koncertflīģeļa piegāde Pāvula Jurjāna mūzikas skolai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. PJMS 2017/1. Saņemto piedāvājumu skaits – 2 (divi). Informācija par rezultātiem: atbilstoši iepirkuma nolikumā pretendentiem noteiktajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem līguma…